ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก..กับ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
Apr 25,2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่าเพิ่งเบื่อเสียก่อนนะครับ หากผมจะยกภาษิตจากหนังสือนิยายจีนกำลังภายใน มาให้ท่านได้ฟังกันอีกสักเรื่อง คราวนี้เป็นเรื่องของปัจจัยสู่ความสำเร็จครับ เพราะได้อ่านหนังสือนิยายจีนกำลังภายในของอุนสุยอันปรมาจารย์นักเขียนเทียบชั้นกับโก้วเล้งเล่มหนึ่ง ได้พูดเอาไว้น่าสนใจ” (ไม่ได้แปลว่าถูกต้องนะครับ) ดังนี้ครับ

เขาบอกว่าความสำเร็จของคนขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย หนึ่งนั้นคือการเป็นคนที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดี มีองค์ความรู้ที่ทั้งกว้างขวางและลุ่มลึก สองนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความ ขยันขันแข็ง มานะ อดทน (สองอันแรกนั้นความหมายรวมๆ คือเก่งนั่นเอง) ปัจจัยสุดท้ายคือ ดวงชะตา(อันสุดท้ายนี่น่าจะเรียกว่าเฮงกระมัง)

คุณอุนสุยอัน มีความเห็นว่า คนเราจะสำเร็จในชีวิตได้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 2 ใน 3 ของปัจจัยข้างต้น แต่หากท่านมีทั้ง 3 ปัจจัยพร้อมมูลโดยพร้อมเพรียงกัน ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตทีเดียว

 

ผมว่าเป็น มุมมองหนึ่งที่ น่าสนใจมากๆ ครับ

เพราะผมหันมานั่งมองดูกับชีวิตการทำงานของสถาปนิกเรา สิ่งที่เราขายกันอยู่คือความรู้ความสามารถในการออกแบบ หรือในการประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่ายอดขาย” (หรือรายรับ) ในปีนั้นๆ จะมียอดรวมเป็นเท่าไรแน่ ต่างจากการขายสินค้า Consumer Product ที่เขาสามารถจะวิเคราะห์ตลาด และคาดการณ์หรือขยายตลาดได้มากโดยการทำ Marketing และการขยายกำลังการผลิต

 

ที่เล่าให้ฟังนี้ ท่านที่ได้อ่านแล้วอย่าได้คิดแปลความเป็นว่าให้นั่งรอ โชคชะตาอยู่กับบ้านเชียวนะครับ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมเพียงแต่อยากจะให้เป็นแง่คิดหรือเป็นกำลังใจให้กับสำนักงานใหม่ๆ หรือน้องๆ สถาปนิก Freelance ที่ยังไม่บรรลุถึงจุดหมาย หรือยังต้องนั่งลุ้นงานอยู่ได้มีความมานะ พยายามกันต่อไป อย่าย่อท้อครับ เพราะอย่างไรเสียท่านก็มีปัจจัยในการสร้างความสำเร็จติดตัวอยู่แล้วอย่างน้อย 1 ข้อ คือความรู้ที่ได้มาจากทั้งสถาบันการเรียนที่ผ่านมา 5 ปี รวมถึงประสบการณ์จากการทำงาน ดังนั้นหากดวงชะตายังไม่ส่งราชรถมาเกย ก็พยายามประกอบปัจจัยที่ 2 อย่างสม่ำเสมอโดยการฝึกตนให้เป็นคนขยันและมีความมานะไว้นะครับ เท่านี้ รับรองว่าวันนี้ท่านไม่อดตายและท่านจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพในระยะเวลาอันใกล้แน่นอนครับ

 

 

 

 

สถาปนิก..กับ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
Apr 25,2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่าเพิ่งเบื่อเสียก่อนนะครับ หากผมจะยกภาษิตจากหนังสือนิยายจีนกำลังภายใน มาให้ท่านได้ฟังกันอีกสักเรื่อง คราวนี้เป็นเรื่องของปัจจัยสู่ความสำเร็จครับ เพราะได้อ่านหนังสือนิยายจีนกำลังภายในของอุนสุยอันปรมาจารย์นักเขียนเทียบชั้นกับโก้วเล้งเล่มหนึ่ง ได้พูดเอาไว้น่าสนใจ” (ไม่ได้แปลว่าถูกต้องนะครับ) ดังนี้ครับ

เขาบอกว่าความสำเร็จของคนขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย หนึ่งนั้นคือการเป็นคนที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดี มีองค์ความรู้ที่ทั้งกว้างขวางและลุ่มลึก สองนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความ ขยันขันแข็ง มานะ อดทน (สองอันแรกนั้นความหมายรวมๆ คือเก่งนั่นเอง) ปัจจัยสุดท้ายคือ ดวงชะตา(อันสุดท้ายนี่น่าจะเรียกว่าเฮงกระมัง)

คุณอุนสุยอัน มีความเห็นว่า คนเราจะสำเร็จในชีวิตได้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 2 ใน 3 ของปัจจัยข้างต้น แต่หากท่านมีทั้ง 3 ปัจจัยพร้อมมูลโดยพร้อมเพรียงกัน ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตทีเดียว

 

ผมว่าเป็น มุมมองหนึ่งที่ น่าสนใจมากๆ ครับ

เพราะผมหันมานั่งมองดูกับชีวิตการทำงานของสถาปนิกเรา สิ่งที่เราขายกันอยู่คือความรู้ความสามารถในการออกแบบ หรือในการประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่ายอดขาย” (หรือรายรับ) ในปีนั้นๆ จะมียอดรวมเป็นเท่าไรแน่ ต่างจากการขายสินค้า Consumer Product ที่เขาสามารถจะวิเคราะห์ตลาด และคาดการณ์หรือขยายตลาดได้มากโดยการทำ Marketing และการขยายกำลังการผลิต

 

ที่เล่าให้ฟังนี้ ท่านที่ได้อ่านแล้วอย่าได้คิดแปลความเป็นว่าให้นั่งรอ โชคชะตาอยู่กับบ้านเชียวนะครับ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมเพียงแต่อยากจะให้เป็นแง่คิดหรือเป็นกำลังใจให้กับสำนักงานใหม่ๆ หรือน้องๆ สถาปนิก Freelance ที่ยังไม่บรรลุถึงจุดหมาย หรือยังต้องนั่งลุ้นงานอยู่ได้มีความมานะ พยายามกันต่อไป อย่าย่อท้อครับ เพราะอย่างไรเสียท่านก็มีปัจจัยในการสร้างความสำเร็จติดตัวอยู่แล้วอย่างน้อย 1 ข้อ คือความรู้ที่ได้มาจากทั้งสถาบันการเรียนที่ผ่านมา 5 ปี รวมถึงประสบการณ์จากการทำงาน ดังนั้นหากดวงชะตายังไม่ส่งราชรถมาเกย ก็พยายามประกอบปัจจัยที่ 2 อย่างสม่ำเสมอโดยการฝึกตนให้เป็นคนขยันและมีความมานะไว้นะครับ เท่านี้ รับรองว่าวันนี้ท่านไม่อดตายและท่านจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพในระยะเวลาอันใกล้แน่นอนครับ