ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก..กับ การบันทึกบัญชีรายรับ/ รายจ่าย
Jun 13,2016


 

เนื่องจากผมเห็นว่า “การบันทึกบัญชีรายรับ/ รายจ่าย” นั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้สถาปนิกได้ทราบว่าท่านกำลังมีรายจ่ายอะไรบ้าง รายจ่ายใดสูงเกินกว่าปรกติ หรือรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายที่ควรจะลดได้เนื่องจากเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย และในส่วนด้านรายรับก็จะได้เป็นการบันทึกรายรับที่รับเข้า รวมถึงบางครั้งอาจต้องประมาณการว่าเมื่อไรจะมีรายรับเข้าด้วย เป็นต้น

 

ปัจจุบันหลายๆ ท่านได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาพวก PDA ซึ่งส่วนมากจะมีโปรแกรมจัดการด้านการเงินอยู่ หรือหากไม่มีก็อาจประยุกต์ใช้โปรแกรมประเภท Spread Sheet ต่างๆ มาใช้ในการบันทึก และแยกประเภทรายจ่ายของท่านสถาปนิกได้อย่างสะดวก แต่หากท่านใดไม่มี PDA ก็ยังสามารถใช้การบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Notebook ได้เหมือนกัน

ท่านอาจจะแยกประเภทรายจ่ายในส่วนของ “การทำงาน” ออกเป็นส่วนหลักๆ เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยออกแบบ ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าเดินทาง ค่าพิมพ์แบบ ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องจดแยกประเภทละเอียดยิบ แต่อาจจัดเป็นหมวดหมู่บ้างก็ได้ เช่น เอาค่าเช่าสำนักงานรวมกับค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น แต่ในส่วนของรายจ่ายส่วนตัวก็แล้วแต่จะแยกแยะกันแบบใดตามเหมาะสมของแต่ละท่านครับ
ประโยชน์จากการบันทึกบัญชีรายรับ/ รายจ่าย นี้ จะช่วยได้ท่านได้ทราบเรื่องหลักๆ เช่น
1)ทราบค่าเฉลี่ยรายจ่ายต่อเดือน หรือค่าเฉลี่ยรายจ่ายต่อวัน ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ทำให้ท่านคาดการณ์รายจ่ายในอนาคต และวางแผนการเงินอื่นๆ ให้สอดคล้องต่อไปได้ เช่น เงินเพื่อผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เงินสำรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งบางท่านอาจวางแผนสำรองเงินไว้ล่วงหน้า 6 เดือนเพื่อใช้จ่ายดังที่ว่าข้างต้น (ก็จะทำให้ได้ภาพชัดเจนว่า วันนี้ควรรับหรือปฏิเสธงานใดหรือไม่)
2)ทราบว่ารายจ่ายใดควรลดทอนลง เช่น ค่าโทรศัพท์ หรือค่าพิมพ์แบบ ที่บางครั้งใช้กันแบบฟุ่มเฟือย
3)เรื่องที่น่าจะแยกแยะในรายการรายจ่ายสำหรับสถาปนิก Freelance คือ รายจ่ายใดที่เป็น “ส่วนตัว” กับรายจ่ายใดที่เป็นการใช้จ่ายในลักษณะของ “ส่วนการทำงาน” ออกจากกันให้ชัดเจน จะทำให้ท่านได้ประโยชน์ในการวิเคราะห์รายจ่ายของส่วนตัวท่านเอง รวมถึง “รายจ่ายในแต่ละโครงการ” ได้อีกด้วยหากท่านสามารถแยกบัญชีเป็นแต่ละโครงการได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินผลค่าใช้จ่ายและรายได้ของแต่ละโครงการ
4)หากจะวางแผนไปเที่ยว หรือวางแผนใช้เงินก้อน ก็ทราบว่าจะมีเงินเหลือเก็บที่จะนำมาใช้ได้หรือไม่ ไม่เช่นนั้นก็จะลำบากหากเอาเงินสำรองในอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัว
5)……
ท่านใดยังไม่เคยลองทำดู หรือทำแล้วเหนื่อยใจเลิกทำไปแล้ว ก็อยากขอให้ลองมาทำบันทึกรายรับ/ รายจ่าย กันให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเถิดครับ รับรองว่ามีประโยชน์จริงๆ ครับ

เว้นแต่ท่านใดมีรายจ่ายแอบแฝงและหรือแหล่งที่มาของเงินทุนที่ไม่ต้องการให้ ผบ.ทบ. (ผู้บัญชาการที่บ้าน) ได้ล่วงรู้ เช่นนี้ก็คงต้องบันทึกเป็นบัญชีลับกันเอาเองนะครับ
 
โดย...อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล สสถ.1327
 

  

สถาปนิก..กับ การบันทึกบัญชีรายรับ/ รายจ่าย
Jun 13,2016

 

เนื่องจากผมเห็นว่า “การบันทึกบัญชีรายรับ/ รายจ่าย” นั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้สถาปนิกได้ทราบว่าท่านกำลังมีรายจ่ายอะไรบ้าง รายจ่ายใดสูงเกินกว่าปรกติ หรือรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายที่ควรจะลดได้เนื่องจากเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย และในส่วนด้านรายรับก็จะได้เป็นการบันทึกรายรับที่รับเข้า รวมถึงบางครั้งอาจต้องประมาณการว่าเมื่อไรจะมีรายรับเข้าด้วย เป็นต้น

 

ปัจจุบันหลายๆ ท่านได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาพวก PDA ซึ่งส่วนมากจะมีโปรแกรมจัดการด้านการเงินอยู่ หรือหากไม่มีก็อาจประยุกต์ใช้โปรแกรมประเภท Spread Sheet ต่างๆ มาใช้ในการบันทึก และแยกประเภทรายจ่ายของท่านสถาปนิกได้อย่างสะดวก แต่หากท่านใดไม่มี PDA ก็ยังสามารถใช้การบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Notebook ได้เหมือนกัน

ท่านอาจจะแยกประเภทรายจ่ายในส่วนของ “การทำงาน” ออกเป็นส่วนหลักๆ เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยออกแบบ ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าเดินทาง ค่าพิมพ์แบบ ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องจดแยกประเภทละเอียดยิบ แต่อาจจัดเป็นหมวดหมู่บ้างก็ได้ เช่น เอาค่าเช่าสำนักงานรวมกับค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น แต่ในส่วนของรายจ่ายส่วนตัวก็แล้วแต่จะแยกแยะกันแบบใดตามเหมาะสมของแต่ละท่านครับ
ประโยชน์จากการบันทึกบัญชีรายรับ/ รายจ่าย นี้ จะช่วยได้ท่านได้ทราบเรื่องหลักๆ เช่น
1)ทราบค่าเฉลี่ยรายจ่ายต่อเดือน หรือค่าเฉลี่ยรายจ่ายต่อวัน ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ทำให้ท่านคาดการณ์รายจ่ายในอนาคต และวางแผนการเงินอื่นๆ ให้สอดคล้องต่อไปได้ เช่น เงินเพื่อผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เงินสำรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งบางท่านอาจวางแผนสำรองเงินไว้ล่วงหน้า 6 เดือนเพื่อใช้จ่ายดังที่ว่าข้างต้น (ก็จะทำให้ได้ภาพชัดเจนว่า วันนี้ควรรับหรือปฏิเสธงานใดหรือไม่)
2)ทราบว่ารายจ่ายใดควรลดทอนลง เช่น ค่าโทรศัพท์ หรือค่าพิมพ์แบบ ที่บางครั้งใช้กันแบบฟุ่มเฟือย
3)เรื่องที่น่าจะแยกแยะในรายการรายจ่ายสำหรับสถาปนิก Freelance คือ รายจ่ายใดที่เป็น “ส่วนตัว” กับรายจ่ายใดที่เป็นการใช้จ่ายในลักษณะของ “ส่วนการทำงาน” ออกจากกันให้ชัดเจน จะทำให้ท่านได้ประโยชน์ในการวิเคราะห์รายจ่ายของส่วนตัวท่านเอง รวมถึง “รายจ่ายในแต่ละโครงการ” ได้อีกด้วยหากท่านสามารถแยกบัญชีเป็นแต่ละโครงการได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินผลค่าใช้จ่ายและรายได้ของแต่ละโครงการ
4)หากจะวางแผนไปเที่ยว หรือวางแผนใช้เงินก้อน ก็ทราบว่าจะมีเงินเหลือเก็บที่จะนำมาใช้ได้หรือไม่ ไม่เช่นนั้นก็จะลำบากหากเอาเงินสำรองในอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัว
5)……
ท่านใดยังไม่เคยลองทำดู หรือทำแล้วเหนื่อยใจเลิกทำไปแล้ว ก็อยากขอให้ลองมาทำบันทึกรายรับ/ รายจ่าย กันให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเถิดครับ รับรองว่ามีประโยชน์จริงๆ ครับ

เว้นแต่ท่านใดมีรายจ่ายแอบแฝงและหรือแหล่งที่มาของเงินทุนที่ไม่ต้องการให้ ผบ.ทบ. (ผู้บัญชาการที่บ้าน) ได้ล่วงรู้ เช่นนี้ก็คงต้องบันทึกเป็นบัญชีลับกันเอาเองนะครับ
 
โดย...อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล สสถ.1327