ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก..กับ การส่งความสุขปีใหม่ (ส.ค.ส.)
Jul 15,2016


คิดว่าคงจะไม่เร็วเกินไปนักหากจะพูดถึงเรื่อง ส.ค.ส. ปีใหม่นะครับ เพราะที่จะพูดถึงก็คือการส่ง ส.ค.ส. ให้กับลูกค้าครับ

หลายคนที่ยังไม่เคยส่ง ส.ค.ส. ถึงลูกค้าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคงจะแปลกใจว่าทำไมผมมาพูดถึงเรื่องนี้กันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน แต่ผมบอกได้เลยครับว่าหากใครที่ไม่เคยส่ง ส.ค.ส. ถึงลูกค้าแล้วชะล่าใจละก็มีหวัง ส.ค.ส. ถึงมือผู้รับกันล่าช้าแน่ๆ

ใครยังไม่เคยส่ง ก็แนะนำว่าสิ่งที่ท่านควรเตรียม ก็คือ

1)การ์ด ส.ค.ส. ซึ่งอาจจะซื้อหรือทำเองก็ได้

2)รายชื่อที่จะต้องจัดส่ง (ควรทำไว้เป็นเรื่องเป็นราวใน File รูปแบบ Word หรือ Database)

3)ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการจะใส่ลงใน ส.ค.ส.

4)แสตมป์ (ดูให้ดีละครับว่าราคาถูกต้องตามสถานที่และวิธีส่ง ไม่เช่นนั้นแทนที่ผู้รับจะดีใจที่ได้ ส.ค.ส. จะกลายเป็นทุกข์เพราะต้องเสียค่าปรับเนื่องจากราคาแสตมป์ไม่พอเพียง)

ในส่วนตัวผมเองนั้น ผมทำ ส.ค.ส. ใช้เองครับ ออกแบบ ส.ค.ส. แล้ว print เอง เนื่องจากยังมีจำนวนที่ต้องส่งไม่มากนัก และใน ส.ค.ส. นั้น นอกจากจะเป็นการอวยพรแล้ว ผมยังสื่อข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าได้รับทราบด้วย เช่น วันหยุดประจำปีในช่วงปีใหม่ การย้ายสถานที่สำนักงาน (หากบังเอิญอยู่ในช่วงเดียวกัน) หรือการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์จากปีก่อนๆ (คงมีลูกค้าที่ท่านสถาปนิกบอกเบอร์โทรศัพท์ใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาไม่มากรายนัก การบอกไปใน ส.ค.ส. ก็จะช่วยให้ถึงลูกค้าเก่าๆ ที่ไม่ active หลายราย ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยท่านไม่รู้ตัวได้) บางทีก็ใส่นามบัตรเข้าไปสักใบเพื่อให้ลูกค้าได้ Update 

ที่สำคัญหากท่านเป็นหัวหน้าสำนักงาน โปรดลงนามโดยตัวท่านเองนะครับ ตั้งจิตตั้งใจส่งความสุขให้กับผู้รับในตอนลงนาม ก็จะทำให้ท่านเองมีความอิ่มสุขไปด้วยครับ

 

 โดย...อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล สสถ.1327  

สถาปนิก..กับ การส่งความสุขปีใหม่ (ส.ค.ส.)
Jul 15,2016

คิดว่าคงจะไม่เร็วเกินไปนักหากจะพูดถึงเรื่อง ส.ค.ส. ปีใหม่นะครับ เพราะที่จะพูดถึงก็คือการส่ง ส.ค.ส. ให้กับลูกค้าครับ

หลายคนที่ยังไม่เคยส่ง ส.ค.ส. ถึงลูกค้าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคงจะแปลกใจว่าทำไมผมมาพูดถึงเรื่องนี้กันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน แต่ผมบอกได้เลยครับว่าหากใครที่ไม่เคยส่ง ส.ค.ส. ถึงลูกค้าแล้วชะล่าใจละก็มีหวัง ส.ค.ส. ถึงมือผู้รับกันล่าช้าแน่ๆ

ใครยังไม่เคยส่ง ก็แนะนำว่าสิ่งที่ท่านควรเตรียม ก็คือ

1)การ์ด ส.ค.ส. ซึ่งอาจจะซื้อหรือทำเองก็ได้

2)รายชื่อที่จะต้องจัดส่ง (ควรทำไว้เป็นเรื่องเป็นราวใน File รูปแบบ Word หรือ Database)

3)ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการจะใส่ลงใน ส.ค.ส.

4)แสตมป์ (ดูให้ดีละครับว่าราคาถูกต้องตามสถานที่และวิธีส่ง ไม่เช่นนั้นแทนที่ผู้รับจะดีใจที่ได้ ส.ค.ส. จะกลายเป็นทุกข์เพราะต้องเสียค่าปรับเนื่องจากราคาแสตมป์ไม่พอเพียง)

ในส่วนตัวผมเองนั้น ผมทำ ส.ค.ส. ใช้เองครับ ออกแบบ ส.ค.ส. แล้ว print เอง เนื่องจากยังมีจำนวนที่ต้องส่งไม่มากนัก และใน ส.ค.ส. นั้น นอกจากจะเป็นการอวยพรแล้ว ผมยังสื่อข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าได้รับทราบด้วย เช่น วันหยุดประจำปีในช่วงปีใหม่ การย้ายสถานที่สำนักงาน (หากบังเอิญอยู่ในช่วงเดียวกัน) หรือการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์จากปีก่อนๆ (คงมีลูกค้าที่ท่านสถาปนิกบอกเบอร์โทรศัพท์ใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาไม่มากรายนัก การบอกไปใน ส.ค.ส. ก็จะช่วยให้ถึงลูกค้าเก่าๆ ที่ไม่ active หลายราย ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยท่านไม่รู้ตัวได้) บางทีก็ใส่นามบัตรเข้าไปสักใบเพื่อให้ลูกค้าได้ Update 

ที่สำคัญหากท่านเป็นหัวหน้าสำนักงาน โปรดลงนามโดยตัวท่านเองนะครับ ตั้งจิตตั้งใจส่งความสุขให้กับผู้รับในตอนลงนาม ก็จะทำให้ท่านเองมีความอิ่มสุขไปด้วยครับ

 

 โดย...อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล สสถ.1327