ALL
NEWS
BLOG
EVENT

ภาพบรรยากาศเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
Nov 17,2017


ภาพบรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่ท้องสนามหลวง

ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
Nov 17,2017

ภาพบรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่ท้องสนามหลวง

ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐