ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก..กับอนุสาวรีย์ของสถาปนิก
Jun 11,2018


ผมมักจะกล่าวกับน้องๆ สถาปนิกที่ทำงานด้วยกันว่า “สถาปนิกน่ะ โชคดีเนอะ บางคราวมีคนเอาเงินมาให้เป็นหลายร้อยล้าน เพื่อให้สถาปนิกสร้างอนุสาวรีย์ให้ตัวสถาปนิกเอง เพราะฉะนั้นต้องตั้งอกตั้งใจทำงานให้ดีนะ”

เหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้ เพราะผมเห็นว่าสถาปัตยกรรมนั้นเป็นถาวรวัตถุที่ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของสถาปนิกอย่างเดียวหาได้ไม่ หากแต่ต้องมีลูกค้าที่มีความเข้าใจสถาปนิก และเข้าใจสถาปัตยกรรมเป็นผู้ลงทุนสร้างสถาปัตยกรรมนั้นๆ ขึ้นมา

ไม่ว่าสถาปนิกจะเก่งกาจเพียงไร แต่หากเจอลูกค้าที่ไม่เข้าใจ หรือลูกค้าที่เอาแต่ใจตนเอง ผมคิดว่าโอกาสที่สถาปนิกจะรังสรรค์ผลงานที่ดีเยี่ยมนั้น (หรือที่ผมเรียกว่า “อนุสาวรีย์” นั่นแหละครับ) คงเป็นไปได้ยาก

ขณะเดียวกันสถาปนิกเองก็ต้องพยายามตั้งใจทำงานที่ตนออกแบบให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ประดามี และอย่าคิดจะทำงานทุกงานให้เป็นอนุสาวรีย์ของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียว ขอให้คิดว่าสถาปัตยกรรมเป็นผลงานร่วมของหลายๆ ฝ่าย ทั้งลูกค้า วิศวกร และผู้ร่วมงานอื่นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าซึ่งเขาเป็นคนลงทุน ใช้น้ำพักน้ำแรง หรือเก็บหอมรอบริมกว่าจะได้เงินมาสักก้อนให้สถาปนิกออกแบบ หากจะมีอะไรที่ไม่ได้อย่างใจสถาปนิกบ้าง หรือต้องตามใจลูกค้าบ้างก็ควรจะต้องทำใจยอมรับ และเพียรทำงานออกแบบให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีนะครับอย่าได้ย่อท้อ โดยเห็นแก่ความสบายใจของผู้ใช้งานหรือเจ้าของอาคารเป็นเกณฑ์
ผมเชื่อว่าในช่วงชีวิตการทำงานของสถาปนิกแต่ละท่าน หากท่านมีความมุ่งมั่นและใส่ใจในงานที่ออกแบบ ก็คงจะมีงานสักชิ้นที่ถือได้ว่าเป็น “อนุสาวรีย์” ซึ่งควรแก่การภาคภูมิใจของท่านสถาปนิกได้ครับ

 

โดย...อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล สสถ.1327 

สถาปนิก..กับอนุสาวรีย์ของสถาปนิก
Jun 11,2018

ผมมักจะกล่าวกับน้องๆ สถาปนิกที่ทำงานด้วยกันว่า “สถาปนิกน่ะ โชคดีเนอะ บางคราวมีคนเอาเงินมาให้เป็นหลายร้อยล้าน เพื่อให้สถาปนิกสร้างอนุสาวรีย์ให้ตัวสถาปนิกเอง เพราะฉะนั้นต้องตั้งอกตั้งใจทำงานให้ดีนะ”

เหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้ เพราะผมเห็นว่าสถาปัตยกรรมนั้นเป็นถาวรวัตถุที่ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของสถาปนิกอย่างเดียวหาได้ไม่ หากแต่ต้องมีลูกค้าที่มีความเข้าใจสถาปนิก และเข้าใจสถาปัตยกรรมเป็นผู้ลงทุนสร้างสถาปัตยกรรมนั้นๆ ขึ้นมา

ไม่ว่าสถาปนิกจะเก่งกาจเพียงไร แต่หากเจอลูกค้าที่ไม่เข้าใจ หรือลูกค้าที่เอาแต่ใจตนเอง ผมคิดว่าโอกาสที่สถาปนิกจะรังสรรค์ผลงานที่ดีเยี่ยมนั้น (หรือที่ผมเรียกว่า “อนุสาวรีย์” นั่นแหละครับ) คงเป็นไปได้ยาก

ขณะเดียวกันสถาปนิกเองก็ต้องพยายามตั้งใจทำงานที่ตนออกแบบให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ประดามี และอย่าคิดจะทำงานทุกงานให้เป็นอนุสาวรีย์ของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียว ขอให้คิดว่าสถาปัตยกรรมเป็นผลงานร่วมของหลายๆ ฝ่าย ทั้งลูกค้า วิศวกร และผู้ร่วมงานอื่นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าซึ่งเขาเป็นคนลงทุน ใช้น้ำพักน้ำแรง หรือเก็บหอมรอบริมกว่าจะได้เงินมาสักก้อนให้สถาปนิกออกแบบ หากจะมีอะไรที่ไม่ได้อย่างใจสถาปนิกบ้าง หรือต้องตามใจลูกค้าบ้างก็ควรจะต้องทำใจยอมรับ และเพียรทำงานออกแบบให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีนะครับอย่าได้ย่อท้อ โดยเห็นแก่ความสบายใจของผู้ใช้งานหรือเจ้าของอาคารเป็นเกณฑ์
ผมเชื่อว่าในช่วงชีวิตการทำงานของสถาปนิกแต่ละท่าน หากท่านมีความมุ่งมั่นและใส่ใจในงานที่ออกแบบ ก็คงจะมีงานสักชิ้นที่ถือได้ว่าเป็น “อนุสาวรีย์” ซึ่งควรแก่การภาคภูมิใจของท่านสถาปนิกได้ครับ

 

โดย...อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล สสถ.1327