ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก..กับ สถาปัตยกรรมแห่งความรำลึก
Jul 02,2018


บางคราวบางโอกาส ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่าน คงได้มีโอกาสได้นั่งฟังเพลงหรือได้ยินเพลงบางเพลงแล้ว ก็ชวนให้รำลึกถึงเหตุการณ์ประทับใจต่างๆ เมื่อวันวาน ได้มีโอกาสรำลึกถึงเมื่อคราวที่นั่งทานข้าวกับแฟนคนแรก ได้รำลึกถึงคราวที่ไปเที่ยวท่องไพรกับหมู่เพื่อนฝูง ได้รำลึกถึงวันที่เสียคนที่รักไป เป็นต้น

“สถาปัตยกรรม” ก็เช่นกันครับ

สถาปัตยกรรมทุกแห่งทุกหน ทุกอาคาร ล้วนมีกลิ่นอายแห่งอดีตผสมผสานอยู่ด้วยเป็นของคู่กัน

บางคราวเจ้าของบ้านอาจนั่งอยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้าน มองบ้านของตนเองแล้วก็เริ่มรำลึกถึงวันที่ตนเองอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบเงินได้ก้อนหนึ่ง ได้ว่าจ้างสถาปนิก ได้เลือกซื้อวัสดุต่างๆ กับสถาปนิก ได้เลือกโคมไฟสวยๆ จากต่างประเทศมาตกแต่ง ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา ได้ทะเลาะผู้รับเหมา ได้ชมเชยผู้รับเหมา จนกระทั่งสร้างบ้านเสร็จได้เข้าอยู่ มีลูกมีหลานอย่างมีความสุขในบ้านหลังนั้น

หรือในบางสภาพการณ์ ก็อาจชวนให้เจ้าของนึกถึงความทุกข์ลำเค็ญที่ได้จากสถาปัตยกรรมนั้นๆ เช่น ห้องนอนร้อนอบอ้าว เดินลงบันไดทีไรเป็นต้องสะดุดหกล้มเสียทุกทีไป หรือนึกถึงว่าบ้านหลังนี้กว่าจะเสร็จเปลี่ยนผู้รับเหมาไปไม่รู้กี่รายต่อกี่ราย เป็นต้น

สถาปนิก คงต้องเลือกว่าต้องการให้ตนเองได้รับการรำลึกถึงพร้อมๆ กับสถาปัตยกรรมที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้นในเชิงบวก หรือเชิงลบ ต้องการให้เจ้าของมองดูสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกรังสรรค์ขึ้นแล้วหวลรำลึกถึงสถาปนิกโดยนึกชมเชย หรือสาปแช่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของสถาปนิกซึ่งมีทั้งในส่วนงานออกแบบและในส่วนการให้บริการวิชาชีพที่เหมาะสม

สถาปนิกที่อยากให้เจ้าของงานรำลึกถึงด้วยความชมเชย ต้องทุ่มเทกับงานและดูแลเจ้าของงานด้วย “หัวใจ” เต็มร้อยครับ

สถาปนิก..กับ สถาปัตยกรรมแห่งความรำลึก
Jul 02,2018

บางคราวบางโอกาส ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่าน คงได้มีโอกาสได้นั่งฟังเพลงหรือได้ยินเพลงบางเพลงแล้ว ก็ชวนให้รำลึกถึงเหตุการณ์ประทับใจต่างๆ เมื่อวันวาน ได้มีโอกาสรำลึกถึงเมื่อคราวที่นั่งทานข้าวกับแฟนคนแรก ได้รำลึกถึงคราวที่ไปเที่ยวท่องไพรกับหมู่เพื่อนฝูง ได้รำลึกถึงวันที่เสียคนที่รักไป เป็นต้น

“สถาปัตยกรรม” ก็เช่นกันครับ

สถาปัตยกรรมทุกแห่งทุกหน ทุกอาคาร ล้วนมีกลิ่นอายแห่งอดีตผสมผสานอยู่ด้วยเป็นของคู่กัน

บางคราวเจ้าของบ้านอาจนั่งอยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้าน มองบ้านของตนเองแล้วก็เริ่มรำลึกถึงวันที่ตนเองอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบเงินได้ก้อนหนึ่ง ได้ว่าจ้างสถาปนิก ได้เลือกซื้อวัสดุต่างๆ กับสถาปนิก ได้เลือกโคมไฟสวยๆ จากต่างประเทศมาตกแต่ง ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา ได้ทะเลาะผู้รับเหมา ได้ชมเชยผู้รับเหมา จนกระทั่งสร้างบ้านเสร็จได้เข้าอยู่ มีลูกมีหลานอย่างมีความสุขในบ้านหลังนั้น

หรือในบางสภาพการณ์ ก็อาจชวนให้เจ้าของนึกถึงความทุกข์ลำเค็ญที่ได้จากสถาปัตยกรรมนั้นๆ เช่น ห้องนอนร้อนอบอ้าว เดินลงบันไดทีไรเป็นต้องสะดุดหกล้มเสียทุกทีไป หรือนึกถึงว่าบ้านหลังนี้กว่าจะเสร็จเปลี่ยนผู้รับเหมาไปไม่รู้กี่รายต่อกี่ราย เป็นต้น

สถาปนิก คงต้องเลือกว่าต้องการให้ตนเองได้รับการรำลึกถึงพร้อมๆ กับสถาปัตยกรรมที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้นในเชิงบวก หรือเชิงลบ ต้องการให้เจ้าของมองดูสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกรังสรรค์ขึ้นแล้วหวลรำลึกถึงสถาปนิกโดยนึกชมเชย หรือสาปแช่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของสถาปนิกซึ่งมีทั้งในส่วนงานออกแบบและในส่วนการให้บริการวิชาชีพที่เหมาะสม

สถาปนิกที่อยากให้เจ้าของงานรำลึกถึงด้วยความชมเชย ต้องทุ่มเทกับงานและดูแลเจ้าของงานด้วย “หัวใจ” เต็มร้อยครับ