ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก..กับการถูกเบี้ยวค่าบริการวิชาชีพ
Aug 07,2015


สถาปนิกเอยพึงระลึกไว้ว่า 

ค่าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็น หนี้รายการสุดท้ายที่ลูกค้าคิดจะจ่ายและเป็นหนี้รายการแรกที่ลูกค้าคิดจะเบี้ยว 

ใครเห็นด้วย..ยกมือขึ้น !!

ติดตาม สุดท้ายพอลูกค้า “เบี้ยว” ขึ้นมา ก็ไม่ขยันทวงหนี้เสียอีก แถมโดยนิสัยของสถาปนิกก็มักจะไม่ชอบมีเรื่องมีราวขึ้นโรงขึ้นศาล ก็เลยมักจะปล่อยปละละเลยไป

แล้วสถาปนิกควรทำอย่างไรหากโดนลูกค้าคิดเบี้ยวหนี้ค่าบริการวิชาชีพ ?

สิ่งที่สถาปนิกพึงกระทำ มีดังนี้ครับ

1) ขอเข้าพบลูกค้า เจรจาต่อรองประนอมหนี้ ซึ่งหากจบได้ในขั้นนี้ แม้จะได้ค่าบริการวิชาชีพน้อยกว่าที่ขอเบิกก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยครับ หรือบางกรณีลูกค้าอาจขอแบ่งชำระจ่าย เป็นงวดๆ ก็ยังดี

2) แต่หากขอเข้าพบก็ไม่ได้ โทรตามก็ไม่ได้ ก็ขอให้ทำหนังสือทวงถามค่าบริการวิชาชีพเป็นทางการ ทั้งโดยการส่งโทรสาร และทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (อันนี้สำคัญนะครับ เพราะไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจะเป็นหลักฐานทางศาลได้ต่อไป)

3) สุดท้าย ก็คือตั้งทนายฟ้องร้องกัน ให้เด็ดขาดครับ

ผมเองก็มีประสบการณ์การมีเจตนาจะเบี้ยวหนี้ค่าบริการวิชาชีพโดยลูกค้าบ้าง แต่ถือว่าโชคดีครับที่ทุกครั้งจบลงได้ด้วยดี โดยอาศัย “ลูกอึด” และ “ลูกอ้อน” มีอยู่คราวทวงด้วย Fax ทวงทุกเดือน อยู่เกือบปีแต่ในที่สุดก็ได้รับการเบิกจ่ายมาจนได้ครับ (จะด้วยความที่ลูกค้ารำคาญหรือสงสารก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ)

อย่างไรก็..ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดจากการถูกเบี้ยวนะครับ

 

โดย...อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล สสถ.1327

สถาปนิก..กับการถูกเบี้ยวค่าบริการวิชาชีพ
Aug 07,2015

สถาปนิกเอยพึงระลึกไว้ว่า 

ค่าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็น หนี้รายการสุดท้ายที่ลูกค้าคิดจะจ่ายและเป็นหนี้รายการแรกที่ลูกค้าคิดจะเบี้ยว 

ใครเห็นด้วย..ยกมือขึ้น !!

ติดตาม สุดท้ายพอลูกค้า “เบี้ยว” ขึ้นมา ก็ไม่ขยันทวงหนี้เสียอีก แถมโดยนิสัยของสถาปนิกก็มักจะไม่ชอบมีเรื่องมีราวขึ้นโรงขึ้นศาล ก็เลยมักจะปล่อยปละละเลยไป

แล้วสถาปนิกควรทำอย่างไรหากโดนลูกค้าคิดเบี้ยวหนี้ค่าบริการวิชาชีพ ?

สิ่งที่สถาปนิกพึงกระทำ มีดังนี้ครับ

1) ขอเข้าพบลูกค้า เจรจาต่อรองประนอมหนี้ ซึ่งหากจบได้ในขั้นนี้ แม้จะได้ค่าบริการวิชาชีพน้อยกว่าที่ขอเบิกก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยครับ หรือบางกรณีลูกค้าอาจขอแบ่งชำระจ่าย เป็นงวดๆ ก็ยังดี

2) แต่หากขอเข้าพบก็ไม่ได้ โทรตามก็ไม่ได้ ก็ขอให้ทำหนังสือทวงถามค่าบริการวิชาชีพเป็นทางการ ทั้งโดยการส่งโทรสาร และทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (อันนี้สำคัญนะครับ เพราะไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจะเป็นหลักฐานทางศาลได้ต่อไป)

3) สุดท้าย ก็คือตั้งทนายฟ้องร้องกัน ให้เด็ดขาดครับ

ผมเองก็มีประสบการณ์การมีเจตนาจะเบี้ยวหนี้ค่าบริการวิชาชีพโดยลูกค้าบ้าง แต่ถือว่าโชคดีครับที่ทุกครั้งจบลงได้ด้วยดี โดยอาศัย “ลูกอึด” และ “ลูกอ้อน” มีอยู่คราวทวงด้วย Fax ทวงทุกเดือน อยู่เกือบปีแต่ในที่สุดก็ได้รับการเบิกจ่ายมาจนได้ครับ (จะด้วยความที่ลูกค้ารำคาญหรือสงสารก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ)

อย่างไรก็..ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดจากการถูกเบี้ยวนะครับ

 

โดย...อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล สสถ.1327